هدیه روز معلم

به نام اولین معلم. او که در اولین کلام فرمود: بخوان.
 
چه میتوان نوشت که کلمات همیشه در وصف مقام و منزلت معلم کم می‌آورند.
 
معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیر های پاک حک کرده و ندای فطرت را به گوش همگان می‌رساند.
 
معلم یعنی، کوه صبر و استقامت برای آموختن، انسانیت و عشق ورزی.
 
ما در شرکت صنایع دستی اریسا، هدایایی ارزنده ویژه روز معلم تهیه دیده ایم. هر چند که، هیچ گاه نمی‌توان زحمات معلم را جبران نمود، اما به جرات می‌توان صنایع دستی ایرانی با بسته بندی نفیس را، هدیه ای مناسب برای روز معلم دانست.